• \

מבנה קואופרטיב קנאטיב

וועדת הנהלה:

מינימום שלושה בעלי תפקידים שעבודתם היא להוציא לפועל החלטות יום יומיות ותהליכים ארוכי טווח שהתקבלו ע”י אסיפת החברים הכללית.

  • מיכל ערבית – חברת ועדת ההנהלה
  • רוני ציון – חברת ועדת ההנהלה
  • נדב לסרי – חבר ועדת הנהלה
  • חיים מזרחי – חבר ועדת ההנהלה

  • כוכב עץ חיים – מזכיר קנאטיב

המועצה הציבורית

במקרה של דיווח על חריגה של ועד ההנהלה, המועצה הציבורית יכולה לעצור את פעילות ועד ההנהלה עד לקבלת תשובות/ מענה לדרישות ולהביא את הנושא/נושאים בעייתיים לידיעת שאר חברי הקואופרטיב, וזאת על פי התקנון.

  •  אורי גלזר, יו”ר המועצה הציבורית, יזם חברתי ממקימי תחום הקנאביס הרפואי בישראל ומטופל קנאביס רפואי בעצמו.
  • ניצב בדימוס אריה עמית, מפקד מחוז ירושלים של המשטרה לשעבר, אמון על הבטחת השקיפות, הפיקוח והבקרה של קנאטיב.
  • ד”ר מיקי דור – במשך 6 שנים היה היועץ הרפואי הראשי של היחידה לקנביס רפואי.

בתקופה הקרובה אנו נפנה (באופן שקוף) לצרף אנשי ציבור מובילים בתחומי כלכלה, רפואה, מדע חוק ומשפט – בנוסף ל-2 נציגים מהמטופלים.

אנו מתחייבים שהפניות והתגובות יפורסמו לציבור.

וועדת ביקורת:

  • ירון קדוש – מטופל בקנאביס רפואי
  • אורי אטלס – מטופל בקנאביס רפואי


נושאי משרה חיצונית:

עו”ד שגיא אונגר – יועץ משפטי

_________________________________________

מתוך אסיפת החברים הכללית יבחרו חברים למילוי התפקידים