• \

מבנה קואופרטיב קנאטיב

וועדת הנהלה:

מינימום שלושה בעלי תפקידים שעבודתם היא להוציא לפועל החלטות יום יומיות ותהליכים ארוכי טווח שהתקבלו ע”י אסיפת החברים הכללית.

 • אסף פורת – חבר ועדת ההנהלה
 • מיכל ערבית – חברת ועדת ההנהלה
 • רוני ציון – חברת ועדת ההנהלה
 • נדב לסרי – חבר ועדת הנהלה
 • חיים מזרחי – חבר ועדת ההנהלה

 • כוכב עץ חיים – מזכיר קנאטיב

המועצה הציבורית

במקרה של דיווח על חריגה של ועד ההנהלה, המועצה הציבורית יכולה לעצור את פעילות ועד ההנהלה עד לקבלת תשובות/ מענה לדרישות ולהביא את הנושא/נושאים בעייתיים לידיעת שאר חברי הקואופרטיב, וזאת על פי התקנון.

 •  אורי גלזר, יו”ר המועצה הציבורית, יזם חברתי ממקימי תחום הקנאביס הרפואי בישראל ומטופל קנאביס רפואי בעצמו.
 • ניצב בדימוס אריה עמית, מפקד מחוז ירושלים של המשטרה לשעבר, אמון על הבטחת השקיפות, הפיקוח והבקרה של קנאטיב.
 • ד”ר מיקי דור – במשך 6 שנים היה היועץ הרפואי הראשי של היחידה לקנביס רפואי.

בתקופה הקרובה אנו נפנה (באופן שקוף) לצרף אנשי ציבור מובילים בתחומי כלכלה, רפואה, מדע חוק ומשפט – בנוסף ל-2 נציגים מהמטופלים.

אנו מתחייבים שהפניות והתגובות יפורסמו לציבור.

וועדת ביקורת:

 • ירון קדוש – מטופל בקנאביס רפואי
 • אורי אטלס – מטופל בקנאביס רפואי


נושאי משרה חיצונית:

עו”ד יניב פרץ – יו”ר ועדת ביקורת. תפקידה לפקח ולנטר פעולות וצעדים שננקטים ע”י ועדת ההנהלה, תוך כדי הפעילות השוטפת.
במקרה של זיהוי חריגה מנוהלי העבודה של ועדת ההנהלה, תפקידה של וועדת הביקורת הוא להתריע על התנהלות לא תקינה למועצה ציבורית.

עו”ד שגיא אונגר – יועץ משפטי

_________________________________________

מתוך אסיפת החברים הכללית יבחרו חברים למילוי התפקידים